ADVIES

Klanttevredenheid en klantenbinding wordt voor een groot deel bereikt door vriendelijke en duidelijke communicatie tussen uw medewerkers en uw klanten. Hier gaat het echter nogal eens fout. Als een klant zich niet serieus genomen voelt, of niet correct te woord wordt gestaan, leidt dat vaak tot het verlies van deze klant, en niet zelden tot imagoschade door negatieve mond- tot mondreclame. U kunt invloed hebben op dit proces. Hiervoor dient u eerst te weten op welke wijze er binnen uw organisatie wordt gecommuniceerd.

Ik kan de wijze van communiceren binnen uw organisatie in kaart brengen. Denkt u hierbij niet alleen aan persoonlijk, e-mail- en telefonisch contact, maar ook aan de website, folder en alle overige communicatie-uitingen waarvan uw organisatie gebruik maakt. Dit kan ik doen door mee te kijken en luisteren of als mystery quest. Ik rapporteer mijn bevindingen in een uitgebreid verslag en geef u gerichte adviezen waarmee u de communicatie binnen uw organisatie naar een hoger niveau kunt brengen.